Lobby voor één grote lokale partij! (AD Hoeksche Waard 10 november 2017)


  •   vrijdag 10 november 2017

BINT, de lokale partij in Oud-Beijerland, zoekt de samenwerking met andere ‘lokalo’s. © Bint Oud-Beijerland
Lobby voor één grote lokale partij.


Als de vijf Hoeksche Waardse gemeenten per 1 januari 2019 fuseren, betekent dat het einde voor lokale partijen BINT (Oud-Beijerland), Cromstrijen '98, Strijens Belang en Gemeentebelangen in Binnenmaas en Korendijk. Hein Verbiest, sinds kort fractievoorzitter van BINT, wil de lokale partijen verenigen.
Bas Boerma (AD)

 
Tienduizenden Hoeksche Waarders moeten over een krap jaar - het najaar van 2018 - naar de stembus. Tijdens de laatste verkiezingen spraken veel van hen de voorkeur uit voor een lokale partij. Reden te meer om vast een begin te maken aan een lokale partij, die vanaf 2019 kleur kan geven aan een gemeente met 85.000 inwoners.
Hoewel de Tweede- en Eerste Kamer nog akkoord moeten geven op het herindelingsvoorstel, wil Hein Verbiest (40) die definitieve goedkeuring voor een fusie niet afwachten. De fractievoorzitter van BINT in Oud-Beijerland gaat er vanuit dat zijn partij over veertien maanden ophoudt te bestaan. ,,Ik ga er vanuit dat een lokale partij de grootste wordt. Dat zie je ook met ONS in Nissewaard'', zegt hij.

Oproep
We moeten bekijken of we kunnen verbroederen tot een stevige lokale partij in de Hoeksche Waard
Hein VerbiestOm die reden wil hij vast een oproep doen om er voor te zorgen dat er over een krap jaar een stevige fundering voor een lokale politieke partij staat in de Hoeksche Waard. Verbiest: ,,Er moet een verkiezingsprogramma komen en vooral positief gestemde mensen, die politiek betrokken willen zijn, het initiatief willen nemen en vanuit hun eigen kracht over de huidige gemeentegrenzen heen durven te kijken. ''

,,Er zit nog wat oud zeer bij bepaalde mensen ten opzichte van Oud-Beijerland. Ik weet niet hoe dat komt, het maakt ook niet uit. Ik vind dat we ons daar als lokale partijen overheen moeten zetten. We zijn er immers voor de inwoners. We moeten bekijken of we kunnen verbroederen tot een stevige lokale partij in de Hoeksche Waard. Daarvoor is vernieuwingskracht nodig, maar ook ervaren politici die weten hoe het 'spel' in elkaar zit.''
Zijn lobby om een eilandbrede lokale partij op te richten staat nog in de kinderschoenen. ,,Ik zoek mensen die willen aansluiten bij dit idee. En of ik dan de kar moet trekken of iemand anders, dat maakt niet uit. Maar zelf wil ik wel door in de gemeentepolitiek. In welke functie dat dan ook zal zijn.''
Want Verbiest is een groot voorstander van een lokale partij. ,,Vaak is dat een goede afspiegeling van de samenleving. Jong, oud, man, vrouw en komend uit alle hoeken van het gebied. Als dat lukt, is ook de identiteit van de dorpen gewaarborgd. Want die moet ten alle tijden blijven bestaan.
Share our website