Hondenbelasting

Weinig maatregelen leiden tot zoveel discussie als de hondenbelasting. De tijd van hondenkarren is al lang voorbij maar nog altijd kennen we de hondenbelasting. Nu zou daar niets mis mee zijn als deze belasting ook daadwerkelijk zou worden gebruikt om overlast door honden te verminderen.

Helaas zien we dat hondenbezitters eigenlijk een extra ozb-heffing krijgen opgelegd. Het is BINT een doorn in het oog dat hondenbezitters als melkkoe voor de gemeenschap worden gebruikt. Immers, niet alleen honden geven overlast.

 Het gerechtshof in Den Bosch heeft geoordeeld dat de heffing in zijn huidige vorm niet deugt. De Hoge Raad heeft deze uitspraak daarna gecorrigeerd en bepaalt dat een gemeente wel hondenbelasting mag heffen, omdat er ook diensten tegenover staan. Wat BINT betreft moeten die diensten niet uitsluitend bestaan uit het schrijven van bekeuringen voor lospoepende honden daar waar het niet mag, maar ook uit faciliteiten als speciale hondenpoep-afvalbakken, de hondenpoepzuiger en voldoende uitrengebieden.

BINT kiest ervoor de hondenbezitters op een meer rechtvaardige manier te belasten waarbij het bedrag in verhouding staat tot de diensten. De inkomsten van de hondenbelasting moeten worden ingezet voor beleid op dit terrein zoals inrichten van voldoende voorzieningen (uitlaatveldjes, hondenlooproute vuilnisbakken, poepzakjes), handhaving en onderhoud. Zo is het volgens ons beter de hondenpoepzuiger terug te laten keren en te betalen uit de hondenbelasting. Die ruimt niet alleen hondenpoep, maar ook ander afval op.

Share our website