Gemeentelijke herindeling

Gemeentelijke herindeling
 
Een herindeling willen we gevoelsmatig niet. Toch kiest BINT voor het vormen van één gemeente Hoeksche Waard. Met alle door de rijksoverheid voorgenomen taakverschuivingen (jeugdzorg, AWBZ en WMO, participatiewet)  zal blijken dat ook het huidige Oud-Beijerland uiteindelijk onvoldoende mogelijkheden zal hebben alles naar behoren uit te voeren voor diegenen, die dat nodig hebben.

 Helaas werkt de huidige samenwerking alleen maar goed bij uitvoerende taken zoals de RAD (vuilverwerking) en de SVHW (belastingheffing). Zodra het op het maken van beleidskeuzes aankomt, ontstaat er een ‘spel’ van ‘trekken en duwen’.
Ook blijkt elke keer weer verwarring te ontstaan over welke gemeente de voordelen heeft en welke de nadelen. In onze ogen is dat schijn. De overeenkomsten tussen bewoners van de gemeenten in de Hoeksche Waard zijn groter dan de verschillen.
De vorming van één gemeente moet goed worden voorbereid: We moeten leren van andere heringedeelde gemeenten zodat we geen fouten maken die te voorkomen zouden zijn geweest. Ook moeten we ons realiseren dat een herindeling niet alleen maar voordelen heeft. BINT beschouwt het als zijn taak erop toe te zien dat (gevoelde) nadelen op z’n minst van een aanvaardbaar niveau zullen zijn.
Eén gemeente Hoeksche Waard mag echter niet duurder zijn voor de bewoners dan het in stand houden van de bestaande gemeenten. Goedkoper zal het echter niet worden.
Op 18 december 2013 vond in de gemeenteraad van Oud-Beijerland de evaluatie plaats van de regionale samenwerking. Tevens werd gesproken over het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om in beginsel over te gaan tot de vorming van één gemeente Hoeksche Waard. Lees hier de bijdrage in eerste termijn van de fractie van BINT, uitgesproken door Willem de Jonge in die vergadering.
Achtergrondinformatie over de herindelingsplannen kunt u vinden op www.samenwerkinghw.nl
Share our website