Bestuur

Op dit moment bestaat het bestuur uit:

De heer W. (Willem) de Jonge, als voorzitter/secretaris

Mevrouw L.G. (Lucy) Booy, als penningmeester

De heer H.L. (Bert) Metz, als algemeen bestuurslid

Share our website