Beginselprogramma BINT

Beginselprogramma BINT

Zoals bepaald in artikel 3 van haar statuten stelt de vereniging Beijerlands Initiatief (Bint) zich ten doel de toepassing van haar beginselen te bevorderen. Deze beginselen worden uitgewerkt als volgt:

  1. Bint is een politieke vereniging die zich ten doel stelt het verzamelen, selecteren, ontwikkelen en verdiepen van ideeën en opvattingen die in Oud-Beijerland leven met betrekking tot het algemeen welzijn van de ingezetenen.
  2. Bint rekent het tot haar taak bekendheid te geven aan die ideeën en opvattingen en bij te dragen tot de verwezenlijking hiervan met name door invloed te verwerven binnen en via de bestuurlijke organen van de gemeente en alle andere organen die aan dit doel dienstbaar kunnen zijn.
  3. Bint is een open, toegankelijke partij. Iedereen die in Oud-Beijerland woont moet in principe lid kunnen worden. Dat wil ook zeggen dat de hoogte van de contributie daarvoor geen belemmering mag vormen.
  4. Bint is een luisterende partij. Het belangrijkste van met elkaar communiceren is vooral goed luisteren naar wat de ander zegt. Respect hebben voor elkaar. Dit geldt zowel voor de leden onderling als voor de relatie van de partij met de inwoners van Oud-Beijerland.
  5. Bint wil duidelijk zijn en doelgericht. Begrijpelijke taal voor iedereen. Dat geldt voor het praten, maar zeker ook voor het schrijven. Het gebruik van moeilijke woorden maakt een partij niet belangrijk. Wat er werkelijk wordt gezegd en geschreven is van veel groter belang en dat hoeft niet in heel lange zinnen.
  6. Bint is een samenwerkende partij. De bevolking van Oud-Beijerland is breed georganiseerd in allerlei maatschappelijke organisaties. Sport- en ontspanningsverenigingen, belangengroeperingen, andere politieke partijen. Allen spelen hun rol en hebben hun ideeën en wensen. Samen optrekken, de voors en tegens van ideeën en plannen afwegen en het beste daarvan uitvoeren. Dat is wat Bint wil!

Het bovenstaande is – overeenkomstig het bepaalde in artikel 3, lid 2 van de statuten – als beginselprogramma vastgesteld in de algemene vergadering van Beijerlands Initiatief (Bint), die gehouden is te Oud-Beijerland op 4 maart 1999.

 
Share our website